ร้อยไหมโครงตาข่าย (Tesslift) ที่พัชชาคลินิก

พัชชาคลินิกใช้ไหมโครงตาข่ายจากบริษัทนำเข้าโดยตรงซึ่งมียอดการใช้สูงระดับประเทศ
และหมอมิลค์ ได้รับเชิญให้เป็น Tesslift Certified Trainer Team Thailand
“อาจารย์ผู้สอนการร้อยไหมโครงตาข่าย”

ร้อยไหมโครงตาข่าย (Tesslift) ที่พัชชาคลินิก

พัชชาคลินิกใช้ไหมโครงตาข่ายจากบริษัทนำเข้าโดยตรงซึ่งมียอดการใช้สูงระดับประเทศและหมอมิลค์ ได้รับเชิญให้เป็น Tesslift Certified Trainer Team Thailand “อาจารย์ผู้สอนการร้อยไหมโครงตาข่าย”

ร้อยไหมโครงตาข่าย (Tesslift)
ที่พัชชาคลินิก

พัชชาคลินิกใช้ไหมโครงตาข่ายจากบริษัทนำเข้าโดยตรงซึ่งมียอดการใช้สูงระดับประเทศ และหมอมิลค์ ได้รับเชิญให้เป็น Tesslift Certified Trainer Team Thailand “อาจารย์ผู้สอนการร้อยไหมโครงตาข่าย”

ร้อยไหมโครงตาข่าย (Tesslift) ที่พัชชาคลินิก

พัชชาคลินิกใช้ไหมโครงตาข่ายจากบริษัทนำเข้าโดยตรงซึ่งมียอดการใช้สูงระดับประเทศและหมอ มิลค์ พญ.พิชญ์ญาพร ได้รับเชิญให้เป็น Tesslift Certified Trainer Team Thailand “อาจารย์ผู้สอนการร้อยไหมโครงตาข่าย”

“ด้วยนวัตกรรมโครงตาข่ายแบบ 3 มิติรอบไหม”
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระยะยาว

“ด้วยนวัตกรรมโครงตาข่ายแบบ 3 มิติรอบไหม”
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระยะยาว