เลเซอร์ขนคืออะไร ?

เลเซอร์กำจัดขน คือ การใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นในระดับต่างๆ เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเข้าไปจับและทำลายเซลล์เม็ดสีเมลานิน ทำให้จำนวนเส้นขนลดลงและช่วยลดการเกิดใหม่ของเส้นขนได้

ทำไมต้องทำเลเซอร์กำจัดขนหลายครั้ง ?

เส้นขนของเราแต่ละเส้นจะมีระยะกา
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. Anagen ระยะเจริญเติบโต
2. Catagen ระยะหยุดการเจริญเติบโต 
3. Telogen ระยะพักตัวและพร้อมหลุดร่วง

 เส้นขนที่ยิงเลเซอร์แล้วจะได้ผลดีที่สุด
จะเป็น “ระยะเติบโต”  และต้องรอให้เส้นขนกลับมาที่ระยะเติบโตนี้ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ โดยเลเซอร์จะตอบสนองต่อเส้นขนได้มีประสิทธิภาพที่สุด

ทำไมต้องทำเลเซอร์กำจัดขนหลายครั้ง ?

เส้นขนของเราแต่ละเส้นจะมีระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. Anagen ระยะเจริญเติบโต
2. Catagen ระยะหยุดการเจริญเติบโต 
3. Telogen ระยะพักตัวและพร้อมหลุดร่วง

 โดยเส้นขนที่ยิงเลเซอร์แล้วจะได้ผลดีที่สุดจะเป็น ระยะเติบโตเต็มที่หรือ Anagen Phase
และต้องรอให้เส้นขนกลับมาที่ระยะเติบโตนี้ทุก 4-6 สัปดาห์ เลเซอร์จะตอบสนองต่อเส้นขนได้มีประสิทธิภาพที่สุด

Diode laser ดียังไง ?

Diode laser ต่างจากเลเซอร์แบบอื่นอย่างไร?

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

   เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้พัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ