“ไหมอิตาลี (Definisse Thread) ยกกระชับหน้า-เหนียงหย่อนคล้อย”

ได้รับการรับรองผลลัพธ์และความปลอดภัยจากหลากหลายประเทศ สลายได้เอง 100%

“ไหมอิตาลี (Definisse Thread)
ยกกระชับหน้า-เหนียงหย่อนคล้อย”

ได้รับการรับรองผลลัพธ์และความปลอดภัยจากหลากหลายประเทศ สลายได้เอง 100%

“ไหมอิตาลี (Definisse Thread) ยกกระชับหน้า-เหนียงหย่อนคล้อย”

ได้รับการรับรองผลลัพธ์และความปลอดภัยจากหลากหลายประเทศ สลายได้เอง 100%

ร้อย ไหมอิตาลี (Definisse Thread) 
ใบหน้ายกกระชับทันที โดยไม่ต้องพักฟื้น

ร้อย ไหมอิตาลี (Definisse Thread) 
ใบหน้ายกกระชับทันที โดยไม่ต้องพักฟื้น

เปิดรับเคสรีวิวจำกัดเพียงแค่ 3 เคส

ทางคลินิกขอให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

เปิดรับเคสรีวิวจำกัดเพียงแค่ 3 เคส

ทางคลินิกขอให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรม
ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือ
มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

PATCHA CLINIC ติดอันดับ TOP 10
คลิกนิกปรับรูปหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ
การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคค

PATCHA CLINIC ติดอันดับ TOP 10
คลิกนิกปรับรูปหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคค

PATCHA CLINIC ติดอันดับ TOP 10 คลิกนิกปรับรูปหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคค

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน

ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ