สาเหตุการเกิดสิว

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ การผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิว
ที่มากจนเกินไป การ
อุดตันใต้ชั้นผิวจากการผิวหนังชั้นนอกสุดเกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์
ผิวหนังที่ตายไปแล้ว
และการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ 

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ
การผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิวที่มากจนเกินไป การอุดตันใต้ชั้นผิว
จากการ
ผิวหนังชั้นนอกสุดเกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์
ผิวหนังที่ตายไปแล้ว
และการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ 

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ การผลิตน้ำมัน
จาก
ต่อมไขมันใต้ชั้นผิวที่มากจนเกินไป
การ
อุดตันใต้ชั้นผิว จากการผิวหนังชั้นนอกสุ
เกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์
ผิวหนังที่ตายไปแล้ว
และการติดเชื้อแบคทีเรีย
บริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ 

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุมทุกปัญหาสิว โดยการกดสิวและฉีดสิว เพื่อลดโอกาสการพัฒนาไปเป็นสิวอักเสบได้อย่างดี รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์ เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง และลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ ทำให้สามารถจบปัญหาสิวได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ทิ้งเวลาให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุมทุกปัญหาสิว
โดยการกดสิวและฉีดสิว เพื่อลด
โอกาสการพัฒนา
ไปเป็นสิวอักเสบได้อย่างดี รวมถึงการฉายแสง
เลเซอร์เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง และลด
โอกาสการเกิดสิวใหม่ ทำให้สามารถจบปัญหา
สิวได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ทิ้งเวลา
ให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุมทุกปัญหาสิว โดยการกดสิว
และฉีดสิว เพื่อลด
โอกาสการพัฒนาไปเป็นสิวอักเสบได้อย่างดี
รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์ เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง
และลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ ทำให้สามารถจบปัญหาสิวได้อย่าง
ตรงจุด รวดเร็ว และไม่ทิ้งเวลาให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

1. Acne Clear Treatment Program

คือ โปรแกรมรักษาสิวขั้นพื้นฐาน 7 ขั้นตอน

2. Acne Clear Laser +
A-IPL Program

คือ โปรแกรมรักษาสิว พร้อมลดรอยแดง รอยดำจากสิว

2. Acne Clear Laser + A-IPL Program

คือ โปรแกรมรักษาสิว พร้อมลดรอยแดง รอยดำจากสิว

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

   เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้พัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก
เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ