patcha clinic

OUR SERVICES

บริการของพัชชาคลินิก

ร้อยไหม

ร้อยไหมยกหางตา

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

SERVICES OF PATCHA CLINIC

บริการของพัชชาคลินิก

OUR SERVICES

บริการของพัชชาคลินิก

ร้อยไหม

ร้อยไหมยกหางตา

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

OUR DOCTOR TEAM

ทีมแพทย์จากพัชชาคลินิก

คุณหมอเฟรนด์

พญ. ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์
Dr. Sirada Chanthanasupaporn

คุณหมอมิลค์

พญ. พิชญ์ญาพร ศิริอุดมเศรษฐ
Dr. Pitchayaporn Siriudomset

คุณหมอพิมพ์

พญ. พิมพ์ใจ สันติภิรมย์กุล
Dr. Pimjai Santipiromkul

OUR DOCTOR TEAM

ทีมแพทย์จากพัชชาคลินิก

คุณหมอมิลค์

พญ. พิชญ์ญาพร ศิริอุดมเศรษฐ

Dr. Pitchayaporn Siriudomset

คุณหมอเฟรนด์

พญ. ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์

Dr. Sirada Chanthanasupaporn

คุณหมอพิมพ์

พญ. พิมพ์ใจ สันติภิรมย์กุล

Dr. Pimjai Santipiromkul

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิกที่จะช่วยปรับรูปหน้า และแก้ไขปัญหา
บนใบหน้า ได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก ทั้งร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ที่จะช่วยปรับรูปหน้าและแก้ไขปัญหาบนใบหน้าของสาวๆได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิก ทั้งร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ที่จะช่วยปรับรูปหน้า
และแก้ไขปัญหาบนใบหน้าของสาวๆได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิกที่จะช่วยปรับรูปหน้าและแก้ไขปัญหาบนใบหน้าได้อย่างตรงจุด

PATCHA CLINIC REVIEWS

พัชชาคลินิก รีวิว

รวมรีวิว – ร้อยไหม

Threadlift

รวมรีวิว – ฟิลเลอร์

Filler

รวมรีวิว – โบท็อกซ์

Botox

PATCHA CLINIC REVIEWS

พัชชาคลินิก รีวิว

รวมรีวิว – ร้อยไหม

Threadlift

รวมรีวิว – ฟิลเลอร์

Filler

รวมรีวิว – โบท็อกซ์

Botox

ARTICLE

บทความ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้
เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

ร้อยไหมยกหางตา คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง

การร้อยไหมยกหางตาเป็นหัตการที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น หนังตาตก หนังตาหย่อนคล้อย ใช้เวลาในการทำไม่นานและเห็นผลลัพธ์ทันที

read more
ร้อยไหมอันตรายไหม

การร้อยไหมเป็นหัตถการที่ปลอดภัย และเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีหลังทำ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานในการร้อยไหม

read more
ร้อยไหมราคาเท่าไร

ราคาการร้อยไหมในแต่ละคลินิกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเส้นไหม ความชำนาญและเทคนิคของแพทย์ แต่ทั้งนี้ราคาควรมีความสมเหตุสมผล

read more

ARTICLE

บทความ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้
เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้ เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

ร้อยไหมยกหางตา คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง

การร้อยไหมยกหางตาเป็นหัตการที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น หนังตาตก หนังตาหย่อนคล้อย ใช้เวลาในการทำไม่นานและเห็นผลลัพธ์ทันที

read more
ร้อยไหมอันตรายไหม

การร้อยไหมเป็นหัตถการที่ปลอดภัย และเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีหลังทำ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานในการร้อยไหม

read more
ร้อยไหมราคาเท่าไร

ราคาการร้อยไหมในแต่ละคลินิกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเส้นไหม ความชำนาญและเทคนิคของแพทย์ แต่ทั้งนี้ราคาควรมีความสมเหตุสมผล

read more